SoulSynergy coaching

SoulSynergy coaching

Deze door mij ontwikkelde coaching is gericht op zielsintegratie via het herstel van je fysiek-anatomische en energetische uitlijning met als doel het creëren van doorstroming op alle niveau´s. Het is mijn passie jou te faciliteren bij het terug vinden van je innerlijke en fysieke balans door je te raken in je zelf-liefde en alles dat dit in de weg zit liefdevol aan te gaan. Hieruit kan je verbinding met je Ziel/Hoger Zelf zich openen, versterken en dieper in je lichaam integreren.

Hoe je wel of niet in balans en harmonie in je leven staat weerspiegeld zich in je leefomgeving, wat mensen je terug melden, uit zich in je lichaam zoals je bewegingen, je energie, je gedachten en je gevoelens.

Wij hebben allemaal min of meer last van stress. Hierdoor verstrakken wij fysiek, gaan piekeren, worden gevoelsarm of juist extreem emotioneel en zijn snel geagiteerd. Onze energieveld raakt dan uit balans, de energiestroom blokkeert.
Je krijgt bv. snel koude plekken op je lichaam, zoals koude voeten of handen.

Je lichaam inclusief de lichaamshouding en manier van bewegen zegt dus iets over je innerlijke gevoelssfeer en je geestelijke helderheid en gesteldheid.

Al weten we nu dat we een holisitsch geheel zijn, toch is het nieuw voor mijn clienten als ik tegen ze zeg: ¨Als je helder in je hoofd wilt zijn, zet dan je tenen aan de grond!¨

Door je lichaamshouding en manier van lopen en bewegen aan te passen, geef je je zenuwstelsel nieuwe informatie en verandert dus ook je gevoel. We vergeten vaak de kracht van onze lichamelijke aanwezigheid en hoe die ons welzijn bepaalt, maar mijn inspiratie is het juist je bewust te maken dat ook je lichaam een ingang geeft voor transformatie.

SoulSynergy coaching werkt transformatief vanuit holisme door al je gelaagdheden. Ik zie jouw als een groot geheel en het doel is dan ook jouw transformatie tot meer balans, stabiliteit en heelheid in te zetten op alle niveaus (emotioneel, mentaal tot en met het spirituele/zielsniveau).

We beginnen bij jouw fysieke lichaamshouding. Je ervaart hoe het verschil is van een andere, energetisch stimulerende houding met wat je gewend was en ermee experiementeren. Je gronding wordt in beweging gezet door bv. lekker fysiek met je voeten bezig te zijn. Je leert een een soepele, aantrekkelijke en energie besparende manier van lopen die je niet uit balans, maar in balans brengt. Eventuele houdingsklachten verdwijnen hierdoor, want je beweegt natuurlijk, volgens jou anatomie. Emotionele thema´s die je meebrengt komen vaak door met je lichaam bezig te zijn sterker naar boven. Dit gaan we oppakken door gerichte trauma verwerkingssessie in te plannen. Zo bereiken we dus transformatie op al je lagen, van fysiek tot op diep celniveau.

Hieronder geef ik een korte schets van hoe je al je zijns-niveaus aanspreekt met SoulSynergy coaching. Mijn eigen ervaringsdeskundigheid en heldervoelendheid en mediumschap zet ik hierbij in.

Wat kan SoulSynergy coaching voor je kan betekenen?

De effecten kort op een rij:
Fysiek:
doorgezakte voeten verdwijnen en de daarmee samenhangende klachten zoals pijnlijke  voeten, knie en heuppijn, onderrugpijn, gespannen nek, kortademigheid, evenwichtsproblemen, pijn met lopen (steunzolen kunnen de deur uit!) > ademhaling verruimd > bekkeninstabiliteit verbetert > lichaamsbewuster en soepel met een aantrekkelijkheid uitstralende lichaamshouding

Energetisch-emotioneel-mentaal:
betere doorstroming van je levensenergie/ seksuele energie > release van vastzittende emoties > innerlijke sabotage bv destructieve overtuigingen/pijnstukken transformeren > innerlijke stabiliteit en licht, ruim gevoel van binnen > grenzen af kunnen bakenen > mentale ontspanning en helderheid

Spiritueel:
zomaar gelukkig > meer vetrouwen in het leven > heelheid door integratie van zielsaspecten > je spirituele groei in een groeispeurt > zelf-bewustzijn en intuitie nemen toe > jouw charisma is, je hoeft er niets voor te doen > authenticiteit en zielsbewustzijn geeft je de YES-factor

Het Traject
van SoulSynergy coaching en procesbegeleiding omvat van wegen het transformerende karakter ervan een traject van min. 8 consulten. Dit kan in onderling overleg aangepast worden, maar de praktijk leert, dat je door weerstanden heen gaat, omdat je uit je fysieke- emotionele comfortzone naar een nieuw, nog onbekende nieuwe balans gaat transformeren, welke de saboterende aspecten in jezelf tegen zullen werken. Er is integratie-tijd en begeleiding nodig om ook vooral aan deze ondermijnende deelaspecten van jezelf te werken wil het traject zijn vruchten kunnen afwerpen.

Ben je nieuwsgierig maak dan een afspraak voor vrijblijvende kennismaking,
klik hier om naar de contactpagina te gaan.