Helen op celniveau met PMA

Op deze pagina wil ik je graag wat diepgaander kennis laten maken met een krachtige helingsmethode op celniveau die nog niet zo bekend is:
PMA (Progressive Mental Alignment)

In mijn coaching gebruik ik verschillende methodieken zoals Hartcoherentie, de Helende Reis, innerlijk kind werk, The Work van Byron Katie, lichaamsgerichte coaching en Voice dialogue verwandte processen. Naast al deze effectieve methoden en mijn eigen zielsgerichte coaching, ben ik sinds mijn kennismaking met PMA diep geraakt door de kracht van deze methode voor diepgaande heling van traumatische ervaringen.
Ik wil daarom deze methode extra in het licht zetten en onder je aandacht brengen.

Ik hoop dat het je meer helderheid geeft in deze methode, je eigen functioneren beter helpt te begrijpen en je ogen en hart opent voor wat PMA eventueel ook voor jou zou kunnen betekenen.

Over PMA (Progressive Mental Alignment)

Progressive Mental Alignment, afgekort PMA, betekent vrij vertaald het ordenen van je brain.

intuition-brain

Het ordenen van het brein wordt bereikt door de PMA coachings techniek toe te passen. Deze techniek is gebaseerd op conclusies en bevindingen afkomstig van de meest recente feiten en onderzoeksresultaten uit de neurofysiologie, psychologie, biologie en kwantum fysica.

PMA maakt geen gebruik van toevoegingen en leerprogramma’s, maar het verwijderd emotionele stoorzenders. Deze stoorzenders hebben voor 75% invloed op ons dagelijks handelen en doenen zijn de oorsprong van onze overtuigingen.

Voor het verwijderen van deze stoorzenders wordt gebruik gemaakt van een zeer stelselmatige en geavanceerde vraagtechniek rekening houdend met de specifieke taalregels en verwerkingsprocessen die het brein volgt. Middels het toepassen van de vijf stappen:

 • gebeurtenis
 • moment
 • detail
 • gevoel
 • ander plaatje

In de methode gaan we surfen door het onderbewuste op zoek naar stoorzenders of ook wel bad clusters of Spook Clusters (Gerard Meerstedt/Effortless coaching.nl) genoemd.
Ik gebruik in het vervolg de term Spook Cluster, gezien deze term een neutralere lading heeft en de kenmerkende eigenschappen van dit soort clusters beter uitdrukt.

Hoe ontstaan overtuigingen?

Alles heeft een oorzaak. Elke beslissing, keuze, beweging die je maakt, elk woord dat je kiest, alles wat je doet, zegt, denkt en voelt heeft een oorzaak. Die oorzaak is ons vergelijkingsmateriaal dat we opdoen, via onze zintuigen, in ons leven tijdens uiteen lopende gebeurtenissen. Naast het feit zoals ik het zelf en binnen mijn werk beleef, nemen we onafgemaakte emotionele informaties van andere levens mee om ze nu af te ronden of verder uit te diepen. Deze informatie sluit aan het gene aan we nu in dit leven vervolgens mee maken, tot we de oude informatie hebben geintegreerd. Naast deze
‘set-up’ van mee genomen informaties, ontvangen we via onze zintuiglijke waarnemingen vanaf onze geboorte allerlei gevoelens, in de basis te verdelen in plezierige of pijnlijke gevoelens. Hier worden ook onze meest fundamentele overtuigingen op gebaseerd. Echt gefundeerde overtuigingen zijn meer dan alleen woorden, er liggen gevoelens onder ( – en de bijkomende oude informatie vanuit een ander leven bijvoorbeeld). Deze overtuigingen vinden hun oorsprong in het recentelijk ontdekte neurofysiologisch fenomeen genaamd Spook Cluster.

Spook Clusters Oorzaak en gevolg

Een cluster bestaat uit een groot aantal verschillende details, die verspreid over het gehele brein zijn opgeslagen, die samengevoegd een herinnering vormen. Alle clusters vormen gezamenlijk een onmisbare database vergelijkingsmateriaal (herinneringen die al in het brain opgeslagen en verwerkt zijn) om nieuw binnen komende zintuiglijke gegevens in het onderbewuste te analyseren.

We slaan echter niet alleen droge zintuiglijk waargenomen feiten op, maar ook altijd gevoelens die gekoppeld zijn aan fysiologie die we op het moment van de ervaring in ons lichaam hebben waargenomen. Deze aan elk afzonderlijk gegeven gekoppelde emoties bepalen onze mening, onze overtuigingen oftewel onze realiteit.

Tijdens beschamende, pijnlijke of angstige momenten waarin we het gevoel hebben de controle over de situatie en/of lichaam te verliezen wordt dit niet in een gewone cluster maar in Spook Cluster opgeslagen. In zo’n situatie worden de verwerkingsprocessen in je brein gedeeltelijk geblokkeerd. Het belangrijkste tijdens dergelijke momenten is het terug krijgen van de controle, je overleving te waarborgen. Dat doe je door je te focussen op een detail dat minder bedreigend is en daarmee voor je gevoel hanteerbaar blijft.
Het vervelende daarbij is dat al je zintuigen wel normaal blijven functioneren en dus alles wat er gebeurt wel wordt geregistreerd. Dit omvat dus ook de paniekgevoelens die je op dat moment ervaart, ook al wil je deze gegevens niet bewust waarnemen en weer je ze met alle macht uit je bewustzijn. In een volgende gebeurtenis waar een aantal details overeenkomen met deze ervaring zal ons bewustzijn deze gevoelens ten onrechte koppelen aan de waarneming van dat moment. Dit zijn die momenten dat je je plotseling rot voelt, een stemmingswisseling van het ene op het andere moment ervaart, terwijl je geen idee hebt waarom. Dit uit zich dus in ‘negatieve fysiologie’. Omdat wij die gevoelens niet kunnen plaatsen en ook niet kunnen stoppen leren we ze te negeren en hun activering te compenseren.

lopen op strand

Gevolgen van Spook Clusters

Naast het feit dat geactiveerde Spook Clusters een negatieve invloed op je gezondheid hebben en de bron van alle psychosomatische klachten zijn, zijn ze ook verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van al je negatieve overtuigingen. Dit betekent dus dat je denken, beslissen, handelen en gedrag voor 75% onder invloed staan van emoties waarvan je de herkomst niet kunt herinneren of wanneer en waardoor je geprogrammeerd bent. Door de werkwijze van je onderbewuste te begrijpen, kan je gedragingen van jezelf en anderen in een nieuw licht bezien en wel veranderen.

Hoe herken ik de activiteit van een Spook Cluster?

 • Elke emotie die buiten proportie is of juist de afwezigheid van emotie
 • Onverklaarbare abrupte klachten
 • Onverklaarbare vermoeidheid
 • Irrationeel gedrag
 • Angsten
 • Fobieën
 • Eetstoornuissen
 • Burn-out
 • Verslavingen
 • Depressie
 • Faalangst
 • Onverschilligheid
 • Stil verzet door gekwetste gevoelens
 • Gebrek aan verantwoordelijkheid
 • Een grote reeks psychosomatische klachten
 • Verzuim
 • Weerstand

Als je jij eigen klachten herkent in dit rijtje en je wil effectief aan de slag ermee, overweeg dan deze methode als een traject. In het Effortless coaching traject zit deze methode in besloten, maar ik bied deze nu ook als los te volgen traject aan.
Wil je iets combineren? dat kan altijd. Uit mijn aanbod kunnen we een helemaal op jou afgestemd traject samen stellen.

Klik hier voor contact om jouw hulpvraag te bespreken en/of een proefsessie af te spreken.